IBA-systemen

Sinds 2000 zijn er in verschillende gemeenten in Nederland IBA’s geplaatst. Dit zijn waterzuiveringsunits, die doorgaans het water voor één huishouden zuiveren en afvoeren, omdat er geen andere afvoermogelijkheden zijn.

IBA: Individuele Behandeling van Afvalwater

 

IBA’s zijn mooie en interessante installaties, die in vele gevallen de oplossing bieden voor het afvoeren van vuilwater in het buitengebied. Het onderhouden en gebruiken van een dergelijke installatie vergt echter extra inzicht en oplettendheid met betrekking tot het rioolgebruik en de zuiveringsprocessen. Het is dan ook een vak apart.

Onderhoud

Wij voeren onderhoud uit aan IBA-installaties voor zowel gemeenten als particulieren. Voor particulieren organiseren wij elk jaar een onderhoudsronde, waarbij gekeken wordt naar de bacteriehuishouding in de IBA en de staat van de IBA en haar onderdelen. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan, zodat de bacteriehuishouding in de IBA optimaal wordt, wat grotendeels de kwaliteit van het zuiveringsproces bepaalt. 

Afbeelding: De beluchtingstank waar zuurstof wordt toegevoegd, om het water te zuiveren. De aerobe bacteriën functioneren hier beter door de zuurstofrijke omgeving.

 

WhatsApp Image 2019-06-03 at 22.41.10